Trots Folkhälsomyndighetens avrådan mot att besöka gym och liknande anläggningar, håller Friskis och Svettis i Sundsvall sin anläggning öppen även i fortsättningen. – Vi tar vårt ansvar, säger Anna Ericsson, verksamhetschef.