En man som satt frihetsberövad i två månader 2016 har nu fått ersättning både för lidande och förlorad arbetsinkomst.