Den kvinna som friades från inblandning i mordet på en man i Ställdalen i mars förra året kommer inte att få någon ersättning. Det slår Justitiekanslern fast i ett beslut.