Den ryska tidningen Novaja Gazeta lade i mars sin verksamhet i Ryssland på is, på grund av den ryska censuren om kriget i Ukraina.