1 800 personer evakuerades i den franska staden Rouen på söndagen när en bomb från andra världskriget desarmerades. Bomben, som väger 220 kilo, upptäcktes i juni under ett byggarbete. Samtliga boende inom en radie på 270 meter utrymdes innan en bombstyrka anlände för att desarmera bomben.(TT)