Undantagstillstånd har utlysts på franska ögruppen.