Sedan 2018 är datorspelsberoende klassat som en sjukdom av Världshälsoorganisationen, WHO. Men det skedde inte utan debatt och kritik. Här är historien bakom diagnosen.