Är Liberalerna ett nytt Kristdemokraterna? Till det politiska innehållet är de båda partierna tämligen olika, låt vara att de definierar sig som borgerliga. Och i den nuvarande parlamentariska situationen befinner de sig på milsvitt skilda platser. Men den politiska historien antyder en parallell.