Redan 1918 upptäcktes järnmalmsfyndigheterna i Kaunisvaara men det tog många år innan brytningen till sist kom igång.