Förslaget kommer att lämnas till riksdagen under våren.