Inom kort är rivningen av Hovslund färdig. I april börjar bygget av Hofs park. Båda har kallats för framtidens boende. Det första för dåtidens äldre, det andra för nutidens seniorer.