Staffan Storm hör Moskvasymfonikerna spela Alexander Mosolov.