Jonas Otterbeck, professor i islamologi vid Lunds universitet, svarar på frågor om det muslimska böneutropet, adhan.