Under 2019 minskade saneringsinsatserna mot kackerlackor i hela Sverige, och så även i Smålandslänen, det visar statistik från Anticimex. Bakom ligger utbildning av fastighetsägare och bättre fällor.