Två personer förda till sjukhus • ”Verkar inte vara allvarliga personskador.”