En fotgängare ska ha blivit påkörd vid korsningen mellan Neptunigatan och Propellergatan.