En fotgängare har blivit påkörd vid korsningen mellan Neptunigatan och Propellergatan.