Futsal liknar på många sätt fotbollen, men skenet kan bedra. Visserligen spelar man också med en fotboll, men färre spelare på en betydlikgt mindre plan – och enligt spelarna själva ett helt annat tänk. – Rent taktiskt och tekniskt är det stor skillnad. Man hinner läsa spelet på ett helt annat sätt ute på planen, förflytta sig och det är en helt annan kommunikation, säger före detta...