Krimtatarernas ledare stödjer ”den för Ryssland mest förhatliga kandidaten”.