Det går inte att fastställa med säkerhet vad som orsakade branden på Tomtebo i Umeå i slutet av augusti, där femton lägenheter förstördes. Misstankarna riktades tidigt mot två ungdomar, men nu läggs förundersökningen ner. – Det finns fortfarande samma misstankar men vi kommer inte vidare med ärendet, säger åklagare Petra Lundberg.