Forum för levande historia uppdaterar nu sin information kring rasbiologins historia i Sverige.