Störningarna i flygtrafiken fortsätter när ett antal plan av samma typ som störtade i Etiopien belagts med flygförbud tills vidare. Men de passagerare som drabbas av förseningar kan inte räkna med någon ersättning.