Tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm påverkas.