Problemen är globala – även Instagram och Whatsapp berörs.