Skyddsombud i Södra Lapplands pastorat har tidigare vittnat om arbetsmiljöproblem inom organisationen. Problem som man menar fortfarande kvarstår och nu tar man ärendet vidare till Arbetsmiljöverket i hopp om förbättring.