Arbetsmarknaden är fortsatt stark i länet och i mars sjönk arbetslösheten med 0,2 procentenheter till 5,8 procent. Därmed ligger Halland på en delad tredjeplats bland länen med lägst arbetslöshet, tillsammans med Stockholm och Jönköping.