Ridklubben i Vindeln har hamnat mellan kommunen och markägaren som ännu inte har kunnat enas om ett nytt hyresavtal. Frågan togs upp då kommunstyrelsen sammanträdde under tisdagen men inget kontrakt skrevs på.