Långa väntetider för brukare med trygghetslarm under en veckas tid • ”Lite svårt med tilliten just nu.”