Smittan av covid-19 fortsätter att öka, både i länet och i hela riket. Hittills har närmare 300 länsbor avlidit i sviterna av virussjukdomen.