Det blir fortsatt ingen utbildning i svenska för invandrare (SFI) för ukrainska flyktingar i Sverige. Det uppger den nya regeringen för Sveriges Radio Ekot.