Antalet besökare på akutmottagningar minskade 2018 i flera regioner runt om i landet. Störst minskning har skett i Region Stockholm, men väntetiderna är fortsatt långa.