Folkhälsomyndigheten, FHM, presenterar idag nya siffror över vaccinationstäckningen bland kvinnor som fött barn. Statistiken visar att vaccinationstäckningen fortsatt är lägre bland gravida än bland andra kvinnor i samma åldersgrupper. Ett resultat som oroar barnmorskan Maria Åkerlund.