Under tisdagen och onsdagen har det varit stora problem att kunna boka tider på nätet för covidvaccinering. Nu felsöker Region Skåne vad det har berott på, för om några månader kommer ännu fler vilja boka samtidigt.