I takt med att smittspridningen i länet ökar kan sjukvården tvingas göra avvägningar för vilka grupper som ska prioriteras för provtagning. – För samhället kan det innebära mindre möjlighet att testa sig, säger smittskyddsläkare Hans Boman.