Skåne fortsätter drabbas hårt av den andra coronavågen. Samtidigt har personalen i frontlinjen på de skånska sjukhusen fått börja vaccinera sig. Region Skåne uppdaterar nu om det senaste.