Mittuniversitetet har beviljats tio miljoner kronor för att fortsätta forskningen kring fjärrstyrda flygplatser och självstyrande fordon. Dessutom tecknar Mittuniversitetet och Luftfartsverket ett samarbetsavtal kring forskning om flygtrafikledning och flygplatsdrift vid testcentret i Örnsköldsvik.