Den svagt ljusare trenden på arbetsmarknaden fortsätter. Arbetslösheten sjönk i förra veckan till 8,7 procent, från 8,8 procent veckan före det, enligt Arbetsförmedlingens veckostatistik. Nästan 7 500 nya skrev in sig som arbetslösa hos landets arbetsfö