Det råder fortfarande bevattningsförbud i Västerviks kommun. Enligt Sveriges geologiska undersökningars, SGU, mätningar är grundvattennivåerna i såväl stora som små magasin långt under det normala i stora delar av Kalmar län.