Skåne har fortsatt ett högre covidtryck mot sjukvården än de övriga storstadsregionerna. Att antalet inlagda covidpatienter minskat något senaste veckan kan bero på jul- och nyårshelgerna. - Det är inte samma sak som att vi ser att den minskningen är be