Även om det gått ett år sedan förra sommarens svåra torka, har man på slakterierna ännu inte kommit i kapp. – Det gör vi nog inte förrän vid årsskiftet tidigast, säger Paul Robertsson som är inköpschef på KLS Ugglarps AB.