Dalapolisen har som vanligt inte helt lätt att få ihop sitt sommarschema. Under flera år har det sett ut så här när sommaren kommer, även om polisbristen nu minskat något.