Uppsalapolisen är ännu i så kallat stabsläge sedan myndigheten och enskilda medarbetare fick motta hot för ett par veckor sedan.