Information om svenska hemliga försvarsanläggningar kan ha spridits från Lantmäteriets digitala e-tjänster där uppgifterna funnits tillgängliga, rapporterar Ekot