PFAS- striden mellan Uppsala vatten och Försvarsmakten kan nu komma att få ett slut efter flerårig konflikt om förorenat vatten.