Försvarsmakten motsätter sig en placering av Hybrits demonstrationsanläggning på Svartön i Luleå. Det framgår av remissvaret som skickades igår.