Vid minst två tillfällen under det pågående kriget ska USA ha bistått Ukraina med underrättelser som hjälp till att slå ut ryska militärresurser. Det rapporterar amerikanska medier och hänvisar till högt uppsatta underrättelsekällor. Enligt Robert Dalsjö vid FOI finns det ingenting i nuläget som tyder på att det skulle påverka en rysk upptrappning. – Det vore för riskfyllt, de har fullt upp i...