Huvudskyddsombuden på Sveriges tre flygflottiljer, F7, F17 och F21, har anmält till Arbetsmiljöverket att något måste göras åt deras militärjeepar. ”Flygvapnets rullande veteranbilssällskap, det är vad man skulle kunna kalla den verksamhet som bedrivs i dag inom flygvapnet”, skriver de i anmälan.