Den nya samtyckeslagen gör det svårare för domstolar att döma. Det menar advokat Jörgen Frisk, som företrätt den man som idag blev den första att fällas i Högsta domstolen enligt samtyckeslagen. – Jag tror att det kommer dömas personer som är oskyldiga på ett helt annat sätt än tidigare, säger Jörgen Frisk.