Det var ingen ubåt som syntes utanför Lidingö i somras utan det kan i stället ha varit en segelbåt. Det beskedet har Försvarsmakten gett riksdagens försvarsutskott, erfar DN. Informationen har fram tills nu hållits hemlig.