Handels kritiskt till Coop-vd:ns uttalanden om brister hos personalen.